Danh bạ liên lạc Ban Giám hiệu


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Huỳnh Công Pháp
PGS.TS , Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy , Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Trần Thế Sơn
TS , Giảng viên chính
Phó Bí thư chi bộ GV1 , Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Liên kết hữu ích