Tra cứu kết quả trúng tuyển

Thí sinh vui lòng gõ 1 phần tên hoặc tên đầy đủ để tra cứu kết quả trúng tuyển của mình. Đối với thí sinh đăng ký theo kết quả kỳ thi TN quốc gia, có thể sử dụng số báo danh (dạng đầy đủ gồm phần chữ và số) để tra cứu. Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0511 3962 888.

Thông tin tra cứu