Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Sáng ngày 23/08/2017, tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 9 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ khai giảng có ông Đinh Đức Thiện - Quyền Hiệu trưởng, ông Lê Ngọc Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, ông Hoàng Bảo Hùng - Hiệu trưởng trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn (Trường Cao đẳng Việt - Hàn) cùng toàn thể học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Đinh Đức Thiện - Quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đã nhấn mạnh sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính; sự hỗ trợ từ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ các Trường chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp từ Trường Cao đẳng Việt - Hàn, lớp học chính thức khai giảng và bắt đầu học tập.

 

TCLLCT (1)

Ông Đinh Đức Thiện - Quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT khai giảng lớp học


Tại buổi lễ, ông Hoàng Bảo Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Hàn đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT trong việc nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức Trường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng. Ông đề nghị các học viên thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, chuyên cần và phấn đấu đạt được kết quả tốt khi kết thúc khóa học.

 

TCLLCT (1)

Ông Hoàng Bảo Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn phát biểu chúc mừng lớp học


Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 9 năm 2017 được triển khai theo chương trình 6 tháng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - bắt đầu từ tháng 08/2017 và dự kiến kết thúc vào tháng 04/2018 - trang bị những kiến thức khoa học cơ bản về lý luận chính trị, về quan điểm và đường lối của Đảng, về quản lý Nhà nước, về hành chính công cũng như các phương thức quản lý, tổ chức và điều hành trong hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó học viên được cập nhật, bổ sung những thông tin mới, hữu ích, mang tính khoa học và thời sự, nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về đời sống chính trị và xã hội, giúp cho việc xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, chức năng và tầm quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức trước trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó đối với yêu cầu sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tiến Thành

Trung tâm Đào tạo quốc tế