Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sản phẩm sáng tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông Năm 2017 (ITC - INNOVATION)

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn xây dựng kế hoạch tổ chức Tổ chức Cuộc thi sản phẩm sáng tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, Ý nghĩa

- Với mục đích tạo ra môi trường thi đua giảng dạy, học tập và thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn trường;

- Thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện phát triển đẩy mạnh phong trào học tập và Nghiên cứu khoa học trong toàn thể đoàn viên sinh viên trường;

- Phát hiện ra các ý tưởng hoặc các ứng dụng có ý nghĩa và mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để sinh viên có thể hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm sáng tạo CNTT và TT cấp thành phố và quốc gia;

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

II. Nội dung

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

2. Thời gian tổ chức:

- Phát động cuộc thi: Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 06/02-15/5/2017.

- Nộp sản phẩm dự thi: Hạn cuối ngày 16/5/2017 tại văn phòng khoa CNTT, khoa TMĐT và TT, khoa CNĐTVT hoặc Ban thư ký.

- Thời gian chấm sơ khảo: Từ ngày 22- 26/5/2017.

- Sau khi chấm sơ khảo và lựa chọn các sản phẩm có chất lượng, các tác giả có sản phẩm vào vòng chung khảo sẽ trình bày ý tưởng trước hội đồng ngày 29/5/2017. Dự kiến thời gian công bố kết quả: Ngày 31/5/2017.

3. Sản phẩm dự thi:

- Bao gồm các Sản phẩm phần cứng, phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Chú ý: Sản phẩm dự thi chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào; đúng bản quyền của tác giả dự thi.

4. Hình thức thi:

- Sinh viên có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm;

- Mỗi sinh viên/Nhóm sinh viên có thể tham gia một hoặc nhiều sản phẩm dự thi;

- Sản phẩm dự thi bao gồm:

  • Bản đăng ký dự thi;
  • Bản mô tả về sản phẩm dự thi;
  • Sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm.

- Kết quả cuộc thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Kỹ thuật, Tính sáng tạo, Tính thực tiễn,…

III. Giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng + Giấy khen:

- Giải thưởng: 6.800.000 đồng.

  • 4 Giải nhất                 : 2.000.000 đồng
  • 4 Giải nhì                   : 1.600.000 đồng
  • 4 Giải ba                    : 1.200.000 đồng
  • 10 Giải khuyến khích          : 2.000.000 đồng

- Giấy khen và Giấy chứng nhận.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Thành lập các Ban

a. Ban tổ chức

- ThS Nguyễn Kim Cường – Bí thư Đoàn Thanh niên – Trưởng ban

- TS Văn Hùng Trọng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Trưởng ban

- ThS. KTS Võ Thành Vũ – Phó Bí thư chi đoàn Giảng viên – Phó ban

b. Ban truyền thông

- ThS Nguyễn Ngọc Hoà – Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu – Trưởng ban

- Trần Lê Ngọc Hà – Phòng Đào tạo Quốc tế – Phó ban

- Dương Tuấn Quang – Giảng viên khoa CNĐTVT - Ủy viên

- ThS Ngô Thị Hiền Trang – Giảng viên khoa TMĐT và TT – Uỷ viên

- ThS Lê Thị Mai Thảo – Giảng viên khoa TMĐT và TT – Ủy viên

c. Ban thư ký

- Ngô Đức Lâm – Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên – Trưởng ban

- Phan Thị Diệu Trinh – Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên – Phó ban

- ThS Trần Ngọc Phương Thảo – Giảng viên Khoa TMĐT và TT – Uỷ viên

d. Ban giám khảo: Dự kiến mời

- TS. Trần Thế Sơn – Phó Hiệu trưởng

- ThS Phạm Nguyễn Minh Nhựt – Trưởng phòng TCCB-LĐ

- ThS Lê Tự Thanh - Trưởng khoa CNTT

- TS Nguyễn Quang Vũ – Trưởng phòng Đào tạo Quốc tế

- ThS Trần Thị Trà Vinh – Phó Trưởng khoa CNĐTVT

- TS Nguyễn Vũ Anh Quang – Phó Trưởng khoa CNĐTVT

- ThS Nguyễn Thị Kim Ánh – Phó Trưởng khoa TMĐT và TT

- TS Văn Hùng Trọng – Phó Trưởng khoa TMĐT và TT

- ThS. KTS Trần Thị Hạ Quyên - Trưởng bộ môn Công nghệ và kỹ thuật kiến trúc

- ThS Trần Thị Thuý Ngọc - Bộ môn Đồ họa

2. Phát động cuộc thi:

- Thời gian: Thời gian phát động cuộc thi từ ngày từ ngày 21/02/2017 đến ngày 15/5/2017.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu Nghị Việt – Hàn

- Thực hiện: Ban điều hành, ban truyền thông, ban thư ký.

- Nội dung:

+ Thông báo về hình thức thi:

+ Thông báo về cuộc thi:

  • Gửi thông báo về cho các Khoa
  • Treo poster quảng cáo (kích thước 4mx2m) trước cổng trường, dán poster kích thước (khổ giấy A2) ở các bảng thông báo và đăng banner trên website trường.

+ Lập danh sách đăng ký sản phẩm dự thi theo khoa (Họ tên sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên đề tài đăng ký, cán bộ hướng dẫn). Hạn cuối nộp danh sách đăng ký ban đầu là 25/03/2017.

+ Soạn và gửi thư mời tài trợ cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường.

3. Nhận sản phẩm dự thi:

- Thời gian: Hạn cuối ngày 16/5/2017.

- Địa điểm: tại văn phòng khoa CNTT, khoa TMĐT và TT, khoa CNĐTVT hoặc ban thư ký.

- Ngày 27/5/2017, toàn bộ sản phẩm dự thi sẽ được tập trung về văn phòng Đoàn Thanh niên để phục vụ công tác chấm sơ khảo.

- Thực hiện: Ban thư ký

4. Chấm sơ khảo:

- Thời gian: Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017.

- Địa điểm: Phòng seminar D1-205 (Dự kiến)

- Thực hiện: Ban giám khảo và ban thư ký

5. Chấm chung khảo, công bố kết quả và trao giải:

- Thời gian: Dự kiến ngày 31/5/2017.

- Địa điểm: Hội trường tròn

- Thực hiện: Ban tổ chức và ban giám khảo

- Nội dung:

+ Văn nghệ khai mac

+ Giới thiệu khách mời, đại biểu

+ Ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường

+ Chấm chung khảo

+ Văn nghệ

+ Công bố kết quả và Lễ trao giải

V. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình Ban Giám hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn; Triển khai kế hoạch tới các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc.

- Làm việc với lãnh đạo các Khoa về công tác phối hợp tổ chức chương trình “ITC – INNOVATION 2017”;

- Thành lập các Ban, Phân công cắt cử các đồng chí UV BCH Đoàn trường thực hiện công tác tổ chức chương trình;

- Liên hệ khách mời Ban Giám khảo chấm vòng sơ loại, Chung khảo,…

- Chuẩn bị các nội dung của Lễ trao giải

2. Các Liên chi đoàn – Chi đoàn trực thuộc

- Chi đoàn Giảng viên:

+ Phụ trách phân công đoàn viên là giảng viên hướng dẫn các đoàn viên là sinh viên tham dự chương trình.

+ Tiếp nhận các sản phẩm từ các tác giả/nhóm tác giả;

- Các Liên chi đoàn sinh viên

+ Thông báo và triển khai cho toàn thể đoàn viên thanh niên trong Liên chi đoàn; Chi đoàn sinh viên;

+ Thống kê danh sách đoàn viên sinh viên tham dự các sản phẩm

3. Các khoa:

- Phối hợp triển khai kế hoạch chương trình “ITC – INNOVATION 2017” tới toàn thể sinh viên trong khoa quản lý;

- Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên tham gia các sản phẩm dự thi.

4. Phòng HCQT

- Hỗ trợ trang trí Hội trường, âm thanh, nước uống tổ chức lễ trao giải chương trình “ITC – INNOVATION 2017”.

- Hỗ trợ máy chiếu, màn chiếu.

5. Trung tâm CNTT

- Hỗ trợ máy vi tính, kết nối mạng, người hỗ trợ.

ITC 2017