Thông tin liên hệ

Email In PDF.

User_Info Thông tin chung về các đơn vị trực thuộc: 

1. Phòng Đào Tạo:

Trưởng phòng: ThS. Ngô Viết Phương

ĐT: 0236.3962888

Fax: 0236.3962889

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phòng Tổ chức cán bộ - lao động

Trưởng phòng: ThS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

ĐT: 0236.3962963

FAX: 0236.3962964

Email: nhutpnm@viethanit.edu.vn

3. Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

Phó Trưởng phòng: Đào Ngọc Lâm

ĐT: 0236.3962972

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Kim Oanh

ĐT: 0236.3962965

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tân

ĐT: 0236.3962968

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Phòng Hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: Nguyễn Hải

ĐT: 0236.3962967

Fax: 0236. 3962976

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7. Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Phi

ĐT: 0236.3962966 (Số nội bộ: 110)

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8. Trung tâm Đào tạo quốc tế

Phụ trách: TS. Nguyễn Quang Vũ

ĐT: 0236.3962378

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9. Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu

Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Hòa

ĐT: 0236.3962377

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10. Trạm Y Tế

Phụ trách: ThS. Trần Thị Kim Oanh

ĐT: 0236.3962965

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11. Khoa Cơ bản

Phó Trưởng khoa: ThS. Dương Thị Phượng

ĐT: 0236. 3962361

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12. Khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: ThS. Lê Tự Thanh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13. Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Trà Vinh
ĐT: 0236. 3962362
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14. Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

ĐT: 0236. 3962360

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Giám đốc: ThS. Lê Viết Trương

ĐT: 0236. 3981368

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16. Trung tâm tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp

Giám đốc: Hoàng Thị Quỳnh Hương

ĐT: 0236. 3962111

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vui lòng đọc kỹ chức năng nhiệm vụ từng đơn vị để tiện liên hệ.