Khoa học công nghệ

Danh sách sáng kiến, cải tiến
Viết bởi admin   
Thứ năm, 08 Tháng 9 2016 10:40

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 
Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Viết bởi admin   
Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 14:10

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 
Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Viết bởi admin   
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 13:59

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 
Thông báo V/v đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ tư, 25 Tháng 9 2013 14:54

Phòng HTQT& NCKH đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong khoa về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

 
Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ 2013
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:18

nckhTheo thông báo số 1119/BTTTT-KHCN của Vụ Khoa học& công nghệ, Bộ Thông tin & Truyền thông ngày 08/05/2012 về việc đăng ký đề tài KHCN cấp bộ TTTT năm 2012, phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đăng ký các đề tài KHCN cấp ngành theo định hướng KHCN năm 2013 của Bộ (xem tập tin đính kèm)