Cơ cấu tổ chức

Email In PDF.

Cơ cấu BCH Đoàn:

TT

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê Quán

Chức vụ

1

Nguyễn Kim Cường

22/4/1984

Nam

Vĩnh Phúc

Bí thư

2

Nguyễn Ngọc Hòa

06/02/1980

Nam

Phú Yên

Phó bí thư

3

Văn Hùng Trọng

22/9/1986

Nam

Đà Nẵng

Phó bí thư

4

Phan Diệu Trinh

02/03/1991

Nữ

Đà Nẵng

Ủy viên BTV

5

Ngô Đức Lâm

02/01/1986

Nam

Khánh Hòa

Ủy viên BTV

6

Võ Thành Vũ

09/06/1987

Nam

Đà Nẵng

Ủy viên BCH

7

Trần Lê Ngọc Hà

24/12/1993

Nữ

Huế

Ủy viên BCH

8

Dương Tuấn Quang

19/10/1989

Nam

Huế

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Bảo Tích

24/5/1994

Nam

Hà Tĩnh

Ủy viên BCH

10

Lê Thị Tuyết Sương

21/3/1997

Nữ

Quãng Ngãi

Ủy viên BCH

11

Lê Đức Huy

25/8/1997

Nam

Quảng Trị

Ủy viên BCH

12

Lê Thị Thu Quyên

12/10/1998

Nữ

Bình Định

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thu An

26/01/1998

Nữ

Quảng Nam

Ủy viên BCH

14

Bùi Thị Ngọc Loan

17/01/1997

Nữ

Kon Tum

Ủy viên BCH

15

Nguyễn Quang Nghĩa

19/04/1997

Nam

Quảng Ngãi

Ủy viên BCH

 

 

 Cơ cấu BCH Hội Sinh Viên:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Đảng/

Đoàn

Chức vụ

chuyên môn

1

Nguyễn Ngọc Hòa

1980

Đảng viên

Chủ tịch Hội SV

2

Dương Tuấn Quang

1989

Đoàn viên

Phó chủ tịch

3

Phạm Công Phước Mẩn

1997

Đoàn viên

Ủy viên BTK

4

Võ Thị Ty

1996

Đoàn viên

Ủy viên BCH

5

Nguyễn Thành Đạt

1998

Đoàn viên

Ủy viên BCH

6

Nguyễn Thị Bích Phượng

1998

Đoàn viên

Ủy viên BCH

7

Nguyễn Thị Thu An

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

8

Trần Đình Trọng

1996

Đoàn viên

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Quang Thanh

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

10

Hoàng Dương Trọng Quý

1997

Đoàn viên

Ủy viên BCH

11

Võ Văn Lộc

1994

Đoàn viên

Ủy viên BCH