Thông báo Về mức thu phí KTX năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-CĐVH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về mức thu phí Ký túc xá năm học 2017 – 2018.

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-CĐVH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về chế độ ưu đãi đối với thí sinh trúng tuyển từ năm tuyển sinh 2017.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo về mức thu phí KTX năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

1. Mức thu phí phòng ở:

Đơn vị tính: đồng/sinh viên/tháng

Tầng

Số HSSV/Phòng

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

2 người

360.000

360.000

 

 

 

3 người

213.000

213.000

 

 

 

4  người

140.000

140.000

120.000

100.000

80.000

5 người

 

 

80.000

60.000

50.000

6 người

 

 

50.000

40.000

20.000

7 người

 

 

30.000

20.000

10.000

8 người

 

 

20.000

10.000

0.

Mức thu phí trên đã được miễn giảm 100% theo phòng ở tiêu chuẩn 8 người/phòng tương ứng 80.000 đồng/tháng/sinh viên.

2. Các khoản thu khác:

Stt

Nội dung

Đvt

SL

Đơn

giá

Thành tiền

Thực hiện

1

Nước sinh hoạt

m3

5

4.580

22.900

Thu 5 tháng = 114.500 đồng

2

Giấy vệ sinh

Cuộn

4

2.300

9.200

 

Thu 5 tháng = 46.000 đồng

3

Tiền điện

Kw

 

1.767

 

 

Thu hàng tháng theo số lượng điện tiêu thụ thực tế.

Sinh viên đến làm thủ tục vào KTX tại Tổ KTX nhà 1 Khu KTX.

Trân trọng thông báo