Học bổng - Khen thưởng

Kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên
Viết bởi admin   
Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 15:17

Thực hiện các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số: 706/QĐ-CĐVH ngày 20/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên;

 
Quyết định Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 14:16

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

 
Quyết định Về việc ban hành Quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 08:58

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CĐVH ngày 29/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường;

 
Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân sinh viên đạt kết quả trong phong trào thi đua năm học 2015-2016
Viết bởi admin   
Thứ tư, 26 Tháng 10 2016 08:05

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

 
Quyết định về việc cấp học bổng khen thưởng thành tích học tập khóa 10 (2016-2019) trong nhập học Tuyển sinh 2016
Viết bởi admin   
Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 16:33

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn;

 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016
Viết bởi admin   
Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 16:27

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

 
Kết quả xét khen thưởng phong trào thi đua năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 08:19

Thực hiện Quyết định số: 351/QĐ-CĐVH ngày 08/10/2013 của hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng học sinh sinh viên;

 
Văn bản, biểu mẫu
Viết bởi admin   
Chủ nhật, 25 Tháng 8 2013 10:38

I. Nội quy - Quy chế

 1. Quy chế công tác HSSV nội trú
 2. Nội qui Ký túc xá
 3. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
 4. Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện
 5. Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 6. Quy chế học sinh, sinh viên
 7. Văn bản hướng dẫn chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV
 8. Hướng dẫn chế độ học bổng

 

II. Các biểu mẫu cần thiết

 1. Các mẫu văn bản
 2. Đơn đề nghị miễn giảm học phí
 3. Giấy cam kết trả nợ
 4. Cập nhật báo cáo thông tin của dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo qui định tại thông tư số 12/2010/TT-BTTT
 5. Giấy đề nghị phát hành lại thẻ ngân hàng AgriBank
 6. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
 7. Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ sinh viên
 8. Mẫu đơn xin ở Ký túc xá
 9. Giấy xác nhận nộp học phí
 10. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
 11. Giấy chứng nhận con hộ nghèo
 12. Mẫu xác nhận vay vốn sinh viên
 13. Xác nhận sinh viên đang học trả nợ môn học
 14. Xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 15. Xác nhận sinh viên theo yêu cầu
 16. Đơn đăng kí ở ngoại trú
 17. Giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi

III. Chế độ chính sách

 1. Dự thảo điều lệ Trường đại học 2014
 2. Văn bản hướng dẫn chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV
 3. Hướng dẫn chế độ học bổng

 

IV. Nội quy - Quy chế

 1. Quy chế công tác HSSV nội trú
 2. Nội qui Ký túc xá
 3. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
 4. Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện
 5. Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 6. Quy chế học sinh, sinh viên
 

Trang 1/2