Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2014/TTLT – BGDĐT – BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

1

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (năm 2016 và 2017) do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng)

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2017, sau thời hạn trên Phòng không giải quyết.

Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập tại đây (file kèm theo)

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên  P.102 – khu D1

Lưu ý: Sinh viên thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập mà cùng lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập phối hợp thực hiện.