Đánh giá điểm rèn luyện

Đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2016 - 2017
Viết bởi admin   
Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 17:02

Ngày 13 tháng 10 năm 2016 Lãnh đạo nhà trường đã có buổi đối thoại với sinh viên trong thời gian tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2016 – 2017.