Sức hấp dẫn Của ngành Kinh tế đối với Học sinh THPT

Vào ngày 04/06/2017, trên trang thptquocgia.org đã đăng thông tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ngành kinh tế là ngành có tỷ lệ đăng ký cao nhất với trên 80.000 thí sinh, chiếm 12,6% thí sinh cả nước. Điều này cho thấy Kinh tế vẫn đang là ngành học hàng đầu được lựa chọn của học sinh trong giai đoạn này.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trong năm học đến 2018-2019, Khoa Thương Mại Điện Tử & Truyền Thông của Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt- Hàn đã thực hiện khảo sát sự lựa chọn ngành học thuộc khối ngành kinh tế của học sinh lớp 11 đối với 10 trường tại Thành phố Đà Nẵng cũng có kết quả khảo sát tương tự.

Với 10 trường được chọn tại Đà Nẵng gồm có: Ngô Quyền, Tôn Thất Tùng, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Thượng Hiền, Ông Ích Khiêm, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê thì Khoa Thương Mại Điện Tử & Truyền Thông đã tiến hành khảo sát với 2.208 học sinh, trong đó có 2.007 học sinh lớp 11. Kết quả kháo sát như sau:

Bảng 1: Thống kê số lượng học sinh tiếp tục học ĐH, CĐ

 

Tiếp tục học ĐH, CĐ

Lựa chọn khối ngành kinh tế

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1.969

98,1

766

38,9

Không

38

1,9

1.203

61,1

Tổng cộng

2.007

100

1.969

100

(Nguồn: Báo cáo tổng kết Nghiên cứu Khoa học công nghệ cấp khoa- Khoa TMĐT&TT)

Dữ liệu của bảng trên đã cho thấy có đến 1.969 học sinh (chiếm 98,1% học sinh) sẽ tiếp tục tham gia học tập đại học, cao đẳng. Chỉ có 38 em dự định chọn một hướng đi khác cho mình sau khi hoàn thành chương trình học Phổ thông trung học.

Về việc lựa chọn ngành học là khối ngành kinh tế thì có 38,9% học sinh đã lựa chọn đây là ngành học trong tương lai của mình. Chiếm hơn một phần ba tổng các ngành học, có thể nói đây là một tỷ lệ khá cao. Và cho thấy sức hút của ngành kinh tế  vẫn còn tiếp tục duy trì trong năm đến.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho học sinh vẫn tiếp tục lựa chọn kinh tế là nghề nghiệp công việc tương lai của mình. Để tìm hiểu về vấn đề trên, Khoa  Thương Mại Điện Tử và Truyền Thông đã tiến hành khảo sát đối với 766 học sinh lựa chọn ngành kinh tế và có được kết quả như sau:

 

Bảng 2: Thống kê nguyên nhân học sinh lựa chọn khối ngành kinh tế

STT

Nguyên nhân

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Nghề có thu nhập cao

88

11,49

2

Nghề có cơ hội việc làm lớn

203

26,50

3

Nghề phù hợp với điều kiện gia đình

39

5,09

4

Nghề theo sở thích

186

24,28

5

Nghề theo khả năng

148

19,32

6

Nghề có nhiều người theo học

32

4,18

7

Nghề có thời gian học tập ngắn

28

3,66

8

Nghề có chi phí học tập thấp

16

2,09

9

Lý do khác:

26

3,39

Tổng cộng

766

100

(Nguồn: Báo cáo tổng kết Nghiên cứu Khoa học công nghệ cấp khoa- Khoa TMĐT&TT)

Kết quả trên đã phản ánh rằng: theo các em nguyên nhân quan trọng nhất kiến cho các em chọn ngành này vì đây là ngành có cơ hội việc làm lớn trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay. Hai nguyên nhân tiếp theo là vì các em học sinh nhận thấy đây là ngành phù hợp với khả năng và yêu thích ngành học này.

Như vậy kết quả khảo sát trên đã một lần nữa củng cố về sức hút của ngành học kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Vì thế các trường có đào tạo về lĩnh vực kinh tế cần có hoạt động quảng bá hiệu quả để tiếp cận được khách hàng mục tiêu của mình.

Huỳnh Bá Thúy Diệu

 Khoa Thương Mại Điện Tử & Truyền Thông