Đồng chủ tịch

 • TS. Hoàng Bảo Hùng
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (VHIT)
 • TS. Cung Trọng Cường
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC)
 • TS. Hồ Văn Thành
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (HCE)

Ban tổ chức

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn (BTC Địa phương)

 • Trần Thế Sơn Phó hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức
 • Võ Duy Thanh Phó hiệu trường
 • Đào Ngọc Lâm Phó trưởng phòng HTQT & KHCN
 • Nguyễn Quang Vũ Phó khoa CNTT
 • Nguyễn Văn Tân Trưởng phòng KHTC Phụ trách tài chính
 • Nguyễn Ngọc Hòa Giám đốc TT TTTL Phụ trách in ấn, xuất bản
 • Nguyễn Văn Phi Giám đốc TT CNTT Phụ trách trang thiết bị hỗ trợ
 • Nguyễn Hải Trưởng phòng HCQT Phụ trách công tác hậu cần
 • Hoàng Thị Khánh Vân Phó phòng HTQT & KHCN Phụ trách lễ tân
 • Phạm Thị Hồng Hạnh Chuyên viên phòng HTQT & KHCN Thư ký

Trường CĐ Công nghiệp Huế

 • Lê Văn Luận Phó Hiệu trưởng
 • Nguyễn Hữu Chúc Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trường CĐ Sư phạm Huế

 • Đặng Thị Quỳnh Lan Phó Hiệu trưởng
 • Phạm Thanh Hải Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học

Ban chương trình

 • TS. Hoàng Bảo Hùng - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Hồ Văn Thành - Hóa học (HCE)
 • TS. Cung Trọng Cường - Công nghệ thông tin (HUEIC)
 • TS. Lê Thị Minh Đức - Hệ thống thông tin quản lý (VHIT)
 • TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Đào Ngọc Lâm - Viễn thông (VHIT)
 • TS. Lê Phước Cửu Long - Marketing (VHIT)
 • TS. Nguyễn Văn Lợi - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Hồ Văn Phi - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Nguyễn Vũ Anh Quang - Viễn thông (VHIT)
 • TS. Trần Thế Sơn - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Lê Tân - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Nguyễn Thị Kiều Trang - Quản trị kinh doanh (VHIT)
 • TS. Văn Hùng Trọng - Quản trị kinh doanh (VHIT)
 • TS. Nguyễn Quang Vũ - Công nghệ thông tin (VHIT)
 • TS. Nguyễn Văn Anh - Cơ khí (HUEIC)
 • TS. Nguyễn Hữu Chúc - Cơ điện tử (HUEIC)
 • TS. Trần Hòa Duân - Vi sinh (HUEIC)
 • TS Nguyễn Thị Hồng - Công nghệ Hóa - Vật liệu (HUEIC)
 • TS Nguyễn Đăng Khoa - Công nghệ thông tin (HUEIC)
 • TS. Lê Văn Luận - Công nghệ hóa thực phẩm (HUEIC)
 • TS. Trần Phương Nam - Điện (HUEIC)
 • TS. Đào Anh Quang - Công nghệ Hóa (HUEIC)
 • TS. Nguyễn Khánh Quang - Công nghệ tự động (HUEIC)
 • TS. Nguyễn Văn Sum - Điện tử - Viễn thông (HUEIC)
 • TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành - Công nghệ thông tin (HUEIC)
 • TS. Hồ Thị Hạnh Tiên - Quản lý giáo dục (HUEIC)
 • TS. Phan Hồng Tín - Toán học (HUEIC)
 • TS. Nguyễn Vũ Trọng Thi - Kiến trúc - Xây dựng (HUEIC)
 • TS. Nguyễn Ngọc Trác - Công nghệ Hóa - Vật liệu (HUEIC)
 • TS. Lê Minh Trí - Công nghệ nhiệt lạnh (HUEIC)
 • TS. Đặng Anh Tuấn - Công nghệ Hóa - Vật liệu (HUEIC)
 • TS. Hà Xuân Vinh - Điện tử - Truyền thông (HUEIC)
 • TS. Lê Đại Vương - Vật liệu (HUEIC)
 • TS. Bùi Như Hải - Ngữ Văn (HCE)
 • TS. Đặng Thị Quỳnh Lan - Hóa học (HCE)
 • TS. Nguyễn Viết Thanh Minh - Vật lý (HCE)
 • TS. Nguyễn Thị Anh Phương - Văn Học (HCE)
 • TS. Hoàng Thị Thu Thủy - Ngữ văn (HCE)
 • TS. Nguyễn Quang Hưng - Công nghệ thông tin (Tạp chí CNTT&TT)
 • TS. Nguyễn Thành Hưng - Giáo dục học ()
 • PGS. TS. Nguyễn Bá Trung - Nano Y Sinh (Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng)