Đồng chủ tịch

 • TS. Hoàng Bảo Hùng
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (VHIT)
 • TS. Cung Trọng Cường
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC)
 • TS. Hồ Văn Thành
  Hiệu trưởng
  Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (HCE)

Ban tổ chức

 • TS. Trần Thế Sơn
  Phó hiệu trưởng
  VHIT
  Trưởng ban
 • TS. Nguyễn Hữu Chúc
  Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
  HUEIC
 • ThS. Phạm Thanh Hải
  Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học
  HCE

Ban chương trình

 • TS. Đào Ngọc Lâm
  VHIT
 • TS. Nguyễn Quang Vũ
  VHIT
 • TS. Nguyễn Văn Anh
  HUEIC
 • TS. Nguyễn Hữu Chúc
  HUEIC
 • TS. Trần Hòa Duân
  HUEIC
 • TS Lê Thị Minh Đức
  VHIT
 • TS Bùi Như Hải
  HCE
 • TS Nguyễn Thị Hồng
  HUEIC
 • TS Nguyễn Thị Hoa Huệ
  VHIT
 • TS Nguyễn Quang Hưng
  Tạp chí CNTT&TT, Bộ TT&TT
 • TS Nguyễn Đăng Khoa
  HUEIC
 • TS Đặng Thị Quỳnh Lan
  HCE
 • TS. Lê Phước Cửu Long
  VHIT
 • TS. Lê Văn Luận
  HUEIC
 • TS. Nguyễn Viết Thanh Minh
  HCE
 • TS. Trần Phương Nam
  HUEIC
 • TS. Đào Anh Quang
  HUEIC
 • TS. Nguyễn Thị Anh Phương
  HCE
 • TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
  VHIT
 • TS. Nguyễn Khánh Quang
  HUEIC
 • TS. Trần Thế Sơn
  VHIT
 • TS. Lê Tân
  VHIT
 • TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành
  HUEIC
 • TS. Hoàng Thị Thu Thủy
  HCE
 • TS. Hồ Thị Hạnh Tiên
  HUEIC
 • TS. Phan Hồng Tín
  HUEIC
 • TS. Đồng Văn Toàn
  HCE
 • TS. Nguyễn Ngọc Trác
  HUEIC
 • TS. Nguyễn Thị Kiều Trang
  VHIT
 • TS. Văn Hùng Trọng
  VHIT
 • TS. Đặng Anh Tuấn
  HUEIC
 • TS. Hà Xuân Vinh
  HUEIC
 • TS. Lê Đại Vương
  HUEIC