Thể lệ bài viết

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo.

Gửi bài

Địa chỉ gửi bài

Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Email: htqt@viethanit.edu.vn
Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng