Chương trình chi tiết (PDF)

Thứ 7, 15/07/2017

 • 08:00 - 09:00

  Đón tiếp đại biểu

    Tiền sảnh khu A
 • 09:00 - 09:15

  Khai mạc

  Hiệu trưởng Hoàng Bảo Hùng (VHIT)
    Hội trường tròn
 • 09:15 - 09:20

  Báo cáo tổng quan

  Phó hiệu trưởng Trần Thế Sơn (VHIT)
    Hội trường tròn
 • 09:20 - 09:40

  Phiên toàn thể 01

  Trình bày: Ts. Hồ Văn Thành (HCE) - Điều hành: Ts. Hoàng Bảo Hùng (VHIT)
    Hội trường tròn
 • 09:40 - 10:00

  Phiên toàn thể 02

  Trình bày: Ts. Cung Trọng Cường (HUEIC) - Điều hành: Ts. Trần Thế Sơn (VHIT)
    Hội trường tròn
 • 10:00 - 10:15

  Chụp hình lưu niệm

    Tiền sảnh khu A và khu vực đài kỷ niệm
 • 10:15 - 10:30

  Tea break

 • 10:30 - 12:00

  Các phiên song song 01

  • - Phòng A101 - Phiên 01: Khoa học giáo dục (Bài 01-06)
  • - Phòng A103 - Phiên 02: Kỹ thuật - Công nghệ (Bài 01-06)
  • - Phòng A105 - Phiên 03: CNTT - TT (Bài 01-06)
  • - Phòng A107 - Phiên 04: Khoa học cơ bản (Bài 01-06)
 • 12:00 – 13:30

  Ăn trưa

    Căn tin
 • 13:30 - 14:00

  Phiên toàn thể 03

  Trình bày: Microsoft Edu Vietnam, Cty Đỉnh Bạch Mã - Điều hành: Ts. Cung Trọng Cường (HUEIC)
    Hội trường tròn
 • 14:00 - 14:15

  Tea break

 • 14:15 - 17:15

  Các phiên song song 02

  • - Phòng A101 - Phiên 05: Khoa học giáo dục (Bài 07-19)
  • - Phòng A103 - Phiên 06: Kỹ thuật - Công nghệ (Bài 07-15)
  • - Phòng A105 - Phiên 07: CNTT - TT (Bài 07-12), Phiên 08: Khoa học xã hội (Bài 01-04)
  • - Phòng A107 - Phiên 09: Khoa học cơ bản (Bài 07-09), Phiên 10: Kỹ thuật - Công nghệ (Bài 16-20)
 • 18:00 - 20:00

  Tiệc tối

    Căn tin

Chủ nhật, 16/07/2017

 • 08:00 - 12:00

  Tham quan và ăn trưa

    Địa điểm thông báo sau