CEST 2017

Giới thiệu
 • Thời gian: 14-15 Tháng 7 2017
 • Địa điểm: Trường cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hội thảo Khoa học giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) giữa ba trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên – Huế (HCE) và Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (VHIT) là diễn đàn để các giảng viên, các nhà khoa học của các trường có dịp giao lưu, trao đổi và công bố các công trình nghiên cứu mới nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chủ đề "Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại"

Bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau

Khoa học giáo dục

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo
 • Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo
 • Quản lý tài chính
 • Liên kết Nhà trường – Doanh nghiệp – Xã hội

Khoa học công nghệ

 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ điện, điện tử-viễn thông
 • Công nghệ y - sinh, vi sinh
 • Công nghệ cơ khí
 • Công nghệ cơ - điện tử
 • Công nghệ hóa - vật liệu
 • Công nghệ tự động.

Thể lệ bài viết

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo.

Gửi bài

Địa chỉ gửi bài

Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Email: htqt@viethanit.edu.vn
Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Các ngày quan trọng

 • 28/02 - 10/06 24/06 Nhận gửi bài
 • 01/07 07/07 Thông báo kết quả nhận bài
 • 26/06 - 10/07 Đăng ký tham dự hội thảo
 • 15/07 - 16/07 Tổ chức hội thảo
 • 17/08 - 31/08 Xuất bản kỷ yếu và chọn bài đăng trên tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông