Tháng thi đua đặc biệt chào mừng 10 năm thành lập Trường

Thực hiện Chỉ thị số 105/CT-BTTTT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua khen thưởng năm 2017 với chủ đề: "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII". Căn cứ Kế hoạch số 491/KH-CĐVH ngày 23/12/2016 của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn về việc tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (03/5/2007 – 03/5/2017). Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn phát động tháng thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

Tổ chức Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Thời gian thi đua 15/03 - 15/04
Khẩu hiệu Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Hiệu quả
Liên hệ BTC Thường trực thi đua, Phòng TCCB-LĐ

Thông tin chi tiết

Mục tiêu thi đua

 • Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể CBVC, GV, người lao động và HSSV. Phát huy sáng kiến, tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực thúc đẩy CBVC, LĐ và HSSV phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm học 2016 - 2017.
 • Tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh và tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong HSSV: "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" gắn với cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".
 • Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của nhà trường.

Nội dung thi đua

 • Nhanh chóng thực hiện việc chuyển đổi ngành nghề đào tạo, xây dựng bổ sung những ngành nghề đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Đổi mới mạnh mẽ cách dạy - cách học nhằm gắn đào tạo với thực tiễn. Thực hiện tốt công tác thực tập, tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Tăng cường các hoạt động liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá tuyển sinh.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích CBVC, GV, lao động và HSSV đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ.
 • Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà trường, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
 • Xây dựng và bảo vệ cảnh quan nhà trường "Xanh - Sạch - Đẹp"; phòng học ngăn nắp, sạch sẽ; mô hình phòng ở ký túc xá kiểu mẫu. Tích cực thực hành tiết kiệm. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học trong trường.
 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, GV, lao động; giáo dục đạo đức lốisống, giáo dục pháp luật cho HSSV. Phát huy tinh thần tự học, tự đổi mới trong CBGV, HSSV. Nghiêm túc chấp hành các qui định của pháp luật. Xây dựng "Trường học kỷ cương - văn hóa, nhà giáo nhân văn - sáng tạo, sinh viên văn minh - tích cực"; Xây dựng nếp sống văn hoá, ứng xử sư phạm, ngôn phong văn minh, lịch sự trong CB, GV, nhân viên và HSSV.
 • Tích cực tuyên truyền, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập trường: Tổng hợp, sưu tầm các tài liệu, hiện vật về quá trình thành lập và phát triển của nhà trường, tham gia viết bài đăng trên Kỷ yếu "10 năm một chặng đường"; hưởng ứng cuộc thi "sáng tác tranh cổ động", "thiết kế thùng rác", nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường;
 • Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường.

Tiêu chí đánh giá

 • Đối với tập thể VC, LĐ
  • Tỷ lệ các nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng và vượt tiến độ đảm bảo chất lượng ;
  • Tỷ lệ VC, người lao động thực hiện có sáng tạo, đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao;
  • Số lượng việc làm đổi mới, sáng tạo đã thực hiện có hiệu quả so với số lượng VC, NLĐ tại đơn vị. Số lượng đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu, được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả;
  • Tỷ lệ VC, LĐ tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường.
 • Đối với cá nhân
  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng và vượt tiến độ với chất lượng tốt;
  • Tham gia hưởng ứng tích cực và có nhiều đóng góp trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường;
  • Có sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý, đổi mới trong dạy học, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc.
 • Đối với các tập thể sinh viên
  • Tỷ lệ sinh viên chấp hành tốt nội quy lên lớp, tích cực trong học tập, rèn luyện;
  • Tỷ lệ sinh viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của đoàn thanh niên nhà trường, tham gia các hoạt động của Trường hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Khen thưởng

 • Khen thưởng 03 tập thể tiêu biểu đại diện cho 3 khối
 • Khen thưởng 03 cá nhân tiêu biểu (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba) cho mỗi khối
 • Khen thưởng 01 tập thể sinh viên tiêu biểu ở mỗi khoa chuyên ngành.

Lễ tổng kết, trao thưởng

Tổ chức vào đêm giao lưu các thế hệ cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên (ngày 27/04/2017)