Cùng suy ngẫm về đạo đức trong kinh doanh
19/08/2014 | admin
article thumbnail

Lợi nhuận là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp và là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi lấy lợi nhuận là tiêu chí hàng đầu mà quên đi quyền lợi người tiêu dùng, bản thân chính doanh nghiệp sẽ gánh chịu những hậu quả. Một trong những hậu quả nặng nề nhất đ [ ... ]


Các bài viết liên quan