Thông báo triển khai kế hoạch tham quan học tập thực tế 2015
10/03/2015 | admin

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tham quan học tập thực tế của sinh viên năm cuối các chuyên ngành lập trình máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông Căn cứ vào thông tin đăng ký nguyện vọng được tham quan, học tập thực tế tại các doanh nghiệp của sinh viên; Căn cứ kế hoạch thực tập dành cho sinh viên năm cuối  [ ... ]


Các bài viết liên quan

8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

14-16 March 2016, Da Nang, Vietnam

cid1

dang2