Phiên chợ sách Việt – Hàn năm 2016

Vào ngày 15/11/2016, Trung tâm Thông tin tư liệu trường Cao đẳng CNTT ...

Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng ngày 18/11/2016, tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị...