Thông tin tuyển sinh 2015
05/02/2015 | admin

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn công bố phương án tuyển sinh năm 2015 như sau: 1. Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức tuyển sinh theo 02 phương thức - Phương thức 1: Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo phương án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. - Phương thức 2: Tổ chức xét tuy [ ... ]


Các bài viết liên quan

8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

14-16 March 2016, Da Nang, Vietnam

cid1