THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình Hướng dẫn Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc
07/04/2015 | admin

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr – PTND, ngày 02/04/2015 về việc tổ chức chương trình Hướng dẫn Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Trung tâm PTND Đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 06 kế hoạch tổ chức như sau:


Các bài viết liên quan

8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

14-16 March 2016, Da Nang, Vietnam

cid1